Föreningen

Ordförande:

Kenneth Lindvall

Vallen PC


Kassör:

Peter Johannesson

Ledamot:

Birgitta Skagius

D. E. la Boule

Sekreterare:

Joakim Trogen

D. E. la Boule


Ledamot/Vice Ordförande:

Ulf Welin

Vallen PC

Ersättare:

André Talon

Slottskogen PC

Ersättare:

Anders Sunnåker

Långedrags BK

Styrelsens arbete:


Målsättningen är att så många klubbar som möjligt ska ha en representant i styrelsen. Det har varit svårt att rekrytera så initiativ är välkomna!


Även om det bara finns 7 platser i styrelsen behövs frivilliga krafter till bl a en grupp som sköter banorna, en webb-grupp m. m. Hör av er med vad ni kan bidra med!

Styrelsen i Boulecenter Majvallen

Boulecenter Majvallen (BCM) drivs ideellt i föreningsform. Medlemskap i föreningen är öppet för ALLA BOULEKLUBBAR som är intresserade! Det är fritt fram för ALLA klubbar att bidra med aktiviteter i hallen. Kostnaden för medlemskap i BCM är 500 kr per år och ger 1 röst per klubb vid årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ. För att bli medlem ska klubben ha en medlemsförteckning med minst 10 medlemmar samt kunna visa upp ett justerat protokoll med styrelsemedlemmarnas namn.


Föreningen har till ändamål att utöva boulesport (petanque) i Boulecenter Majvallen så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. Verksamheten i BCM ska ge upplevelser och skapa kontakt mellan människor från olika samhällsgrupper och bidra till en kamratlig och trygg gemenskap. Föreningen ska uppfylla dessa ändamål genom att erbjuda bouleklubbar samt enskilda personer möjlighet att spela i BCM under perioden 1 oktober - 31 mars varje vintersäsong.


Styrelsen för BCM består idag av 5 ledamöter och 2 ersättare. Nuvarande styrelse kommer från Vallens PC, Slottskogens PC, Långedrags BK, D. E. la Boule samt Grevegårdens BF. Målsättningen är att så många klubbar som möjligt ska ha 1 person/representant i styrelsen.


Du får gärna komma med förslag till vår mailadress boulecentermajvallen@gmail.com eller genom

personlig kontakt!


I Föreningen Boulecenter Majvallen är nu 16 st klubbar medlemmar, de 4 första har representanter i styrelsen:


D. E. la Boule

Långedrags BK

Slottskogen PC

Vallen PC


Azalea BK

BouleArna Slottskogen

BK Seniorerna

Föreningen Majträffen

GBS Kuling

Gothenburg Boule Bangers

Grevegårdens BF

Handelsbankens Veteraner

Korpen

Länsmansgårdens Boule Klubb

PK Västerträffen

Åkereds Bouleklubb


Copyright © All Rights Reserved