Boulecenter Majvallen (BCM) drivs ideellt i föreningsform. Medlemskap i föreningen är öppet för ALLA BOULEKLUBBAR som är intresserade! Det är fritt fram för ALLA klubbar att bidra med aktiviteter i hallen. Kostnaden för medlemskap i BCM är 500 kr per år och ger 1 röst per klubb vid årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ. För att bli medlem ska klubben ha en medlemsförteckning med minst 10 medlemmar samt kunna visa upp ett justerat protokoll med styrelsemedlemmarnas namn.


Föreningen har till ändamål att utöva boulesport (petanque) i Boulecenter Majvallen så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. Verksamheten i BCM ska ge upplevelser och skapa kontakt mellan människor från olika samhällsgrupper och bidra till en kamratlig och trygg gemenskap. Föreningen ska uppfylla dessa ändamål genom att erbjuda bouleklubbar samt enskilda personer möjlighet att spela i BCM under perioden 1 oktober - 31 mars varje vintersäsong.


Styrelsen för BCM består idag av 5 ledamöter och 2 ersättare. Nuvarande styrelse kommer från D. E. la Boule, Slottsskogens PC, Långedrags BK, Grevegårdens BF samt Gbg Boule Bangers. Målsättningen är att så många klubbar som möjligt ska ha 1 person/representant i styrelsen.


Du får gärna komma med förslag till vår mailadress boulecentermajvallen@gmail.com eller genom

personlig kontakt!


I Föreningen Boulecenter Majvallen är nu 20 st klubbar medlemmar, de 5 första har representanter i styrelsen:


D. E. la Boule

Grevegårdens BF

Gothenburg Boule Bangers

Långedrags BK

Slottsskogens PCBouleArna Slottskogen

BK Seniorerna

Föreningen Majträffen

GBS Kuling
Handelsbankens Veteraner

Hästeviks BS

IK Surd

Korpen IF

Länsmansgårdens Boule Klubb

PBK Västra Frölunda

PK Västerträffen

Skatås BK

SPF Majorna/Linné

Vallen PC

Åkereds Bouleklubb


Styrelsen i Boulecenter Majvallen

Ordförande:

Joakim Trogen

D. E. la Boule


Kassör:

Peter Johannesson

Ledamot, vice ordförande:

Birgitta Skagius

D. E. la Boule

Sekreterare:

Reidar Lindbom

Sekreterare

Grevegårdens BF

Ledamot:

Anders Sunnåker

Långedrags BK

Ersättare:

André Talon

Slottsskogens PC

Ersättare:

Åke Rydén

Gbg Boule Bangers

Styrelsens arbete:


Målsättningen är att så många klubbar som möjligt ska ha en representant i styrelsen. Det har varit svårt att rekrytera så initiativ är välkomna!


Även om det bara finns 7 platser i styrelsen behövs frivilliga krafter till bl a en grupp som sköter banorna, en webb-grupp m. m. Hör av er med vad ni kan bidra med!